Matematický korespondenční seminář
Bez data
do 31 prosince, 2022
Online

Matematický korespondenční seminář PraSe (PRAžský SEminář) je celoroční soutěž pro středo­školáky a vůbec pro každého, kdo se zajímá o mate­matiku.

seminář
webinář
korespondenční seminář
seminář
webinář
korespondenční seminář

Obor:

Matematika, Přírodní vědy

Vedení:

Bez nutnosti pedagoga
Zakončení:
Certifikát, Možnost postupu do dalšího kola

Návaznost:

Navazující

Registrace do:

Věk:

Bez věkového omezení