Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku
Bez data
Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku

Kurz ti rozšíří tvé znalosti ohledně fungování mozku, který nikdy nevypíná. Ani ve spánku! Natož během komunikace s lidmi! Zajímalo by ti, jak tvůj mozek pracuje, když s někým mluvíš? Tak to jsi na správném místě. Obsah kurzu je vystavěn na základě poznatků o fungování mozku (práce Davida Rocka) a poznatků o fungování vztahových signálů v komunikaci (práce Paula Watzlawicka). David Rock se dlouhodobě zabývá výzkumy v oblasti reagování našeho mozku na signály, které do něj přichází. Na základě výzkumů zformuloval konkrétní doporučení, která během kurzu budeme sdílet.Paul Watzlawick založil komunikační školu v Palo Alto. Ve svých výzkumech, které dělal mj. v rodinách a ve školách, se zaměřoval na vztahové signály v naší komunikaci. V průběhu kurzu se zaměříme nejprve na vnímání vztahových signálů v komunikaci my a druzí a později na trénink budování porozumění mezi námi a druhými na základě vědomé práce se vztahovými signály.Kurz pomůže zlepšit naše sebeovládání v běžných situacích a usnadní porozumění mezi námi a druhými lidmi.

Kurz
Kurz

Obor:

Biologie, Personalistika, Psychologie, Sociologie

Vedení:

Bez nutnosti pedagoga
Zakončení:
Certifikát

Návaznost:

Jednorázová

Registrace do:

30 května, 2022

Věk:

Bez věkového omezení