Literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole
od 1 února, 2022
do 30 června, 2022
john-jennings-fg7J6NnebBc-unsplash

Cíl soutěže: „Evropa ve škole“ je soutěž s dlouhou tradicí organizovaná v evropských zemích od roku 1953 pod patronací mnoha významných evropských institucí. Základní myšlenkou je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. Důraz je kladen na výchovu k evropanství, demokratickému evropskému myšlení.

soutěž
soutěž

Obor:

Český jazyk a literatura, Design a grafika, Film, Fotografie, Hudba, Výtvarná umění

Vedení:

S pedagogem
Zakončení:
Možnost postupu do dalšího kola

Návaznost:

Navazující

Registrace do:

28 února, 2022

Věk:

Bez věkového omezení