Soutěž v programování
od 1 února, 2022
do 30 června, 2022
ferenc-almasi-eYpcLDXHVb0-unsplash

Soutěž je určena žákům základních a středních škol. Žáci mohou soutěžit v následujících kategoriích: Programování mládež, Programování žáci, Programování webu a Programování mikrořadičů. Soutěžní kategorie v daném školním roce upřesňují propozice. Úlohy do krajského a ústředního kola zpracovává ústřední porota a zadání úloh jsou jednotná pro celou ČR. Zájemci o soutěž se mohou přihlásit buď přímo u krajských garantů soutěže adresář naleznete v propozicích soutěže nebo u svého učitele informatiky.
Programovací jazyky: pro kategorii programování žáci a mládež není výběr programovacího jazyka nijak omezen
Programování mikrořadičů: seznam součástek bude doplněn
Programování webu: v letošním šk. roce se nekoná

soutěž
soutěž

Obor:

Elektrotechnika, Informatika, Robotika, Technika a informatika

Vedení:

S pedagogem
Zakončení:
Možnost postupu do dalšího kola

Návaznost:

Navazující

Registrace do:

31 března, 2022

Věk:

Bez věkového omezení