Soutěže v cizích jazycích
od 1 února, 2022
do 28 února, 2022
hannah-busing-Zyx1bK9mqmA-unsplash

Cílem soutěží v cizích jazycích je rozvíjet zájem žáků o studium těchto jazyků, posilovat jejich motivaci ke studiu, zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizích jazyků u žáků základních a středních škol.
Soutěže zhodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít cizího jazyka jako prostředku ke sdílení informací.

soutěž
soutěž

Obor:

Angličtina, Francouzština, Jazyky a mezinárodní studia, Latina, Němčina, Ruština, Španělština

Vedení:

S pedagogem
Zakončení:
Možnost postupu do dalšího kola

Návaznost:

Navazující

Registrace do:

28 února, 2022

Věk:

Bez věkového omezení